Trong "Rich Dad, Poor Dad" có một ví dụ về Kay Kroc như sau: khi diễn thuyết tại trường đại học, Kay Kroc hỏi "Đố các bạn tôi kinh doanh gì?", nhiều sinh viên nhanh chóng trả lời "Bán hamburger". Kay lắc đầu và nói "Công việc của tôi là bán Hamburger, nhưng tôi kinh doanh bất động sản".

Ví dụ này cũng có liên quan đến việc kinh doanh đám mây lưu trữ. Nó giống như bất động sản thời đại @. Mọi dịch vụ Internet đều cần dùng dịch vụ đám mây lưu trữ, cũng như mọi công ty đều cần mặt bằng để mở văn phòng, cửa hàng hay nhà xưởng. Cũng như có nhiều loại bất động sản cho thuê hay bán, đám mây lưu trữ cũng có nhiều loại được cho thuê hay bán, quan trọng là phải kích thích nhu cầu sử dụng đám mây lưu trữ của công ty chúng ta.

Trong bài này, tôi nói về một loại hình đám mây lưu trữ: gói dữ liệu khách hàng.

Khi kinh doanh trên Internet, chúng ta có nhu cầu theo vết người dùng để tìm hiểu nhu cầu của họ và quảng bá sản phẩm phù hợp. Phần lớn dùng Google Analytics, số khác chủ yếu dùng các Marketing Automation platform như Pardot. Tôi nhận ra, đa phần các Marketing Automation platform thiếu công cụ pre-lead (trước khi có email), còn các platform tracking như Google Analytics thì chưa có các công cụ after-lead như Marketing Automation platform. Tôi vẫn chưa thấy nền tảng nào hỗ trợ xuyên xuốt từ lúc là khách hàng vãng lai (trên Internet), cho đến lúc là khách hàng thực sự.

Ý tưởng nảy ra là cung cấp dịch vụ marketing automation này miễn phí nhưng dung lượng lưu trữ dữ liệu thì có phí (người dùng có thể tạo webhook để lưu dữ liệu trên máy của họ). Nghe có vẻ hoành tráng, nhưng sau khi làm thử một version cơ bản, tôi thấy không khó lắm về mặt kỹ thuật. Chỉ có 2 vấn đề cần xử lý tốt là: máy chủ nhanh và mạnh, đường truyền Internet nhanh. 2 vấn đề này nếu có nhiều tiền một chút là giải quyết được hết.

Tôi giới thiệu bản nháp tôi đã làm:
+ Chèn tracking code vào website dưới 2 dạng: thẻ "script" (chỉ load tệp javascript, không cần nguyên đoạn mã như Google Analytics) và thẻ "img" (chỉ load 1 ảnh 1x1 pixel transparent background)
+ Website cần SSL nếu muốn track vị trí chính xác (latitude, longitude) của người dùng

Đây là nội dung tracking của web Funawa trong hôm nay:
Điều cơ bản và quan trọng khi cung cấp dịch vụ Marketing Automation là phải có một máy tìm kiếm (hay portal thu hút nhiều người xem). Làm máy tìm kiếm hoàn thiện như Google hay Bing là bất khả thi đối nhiều người vì yêu cầu cao về nhân lực và tài lực. Tuy nhiên làm máy tìm kiếm hand picked trong một phạm vi nhỏ thì hoàn toàn có khả năng. Tôi đang thử nghiệm hướng đi này với website Funawa .