Anh em cho mình hỏi vấn đề về rsync file tiếng Việt phát.
Cụ thể là mình dùng rsync để backup dữ liệu website, hệ điều hành sử dụng là debian -> debian.
Nhưng rsync file tiếng Việt thì bị lỗi, cụ thể là file ảnh, ví dụ ảnh_đẹp.jpg, thì sau khi rsync nó bị mất hết dấu, thành ra kiểu ??nh_???ep.jpg
Hỏi: làm thế nào để sau khi rsync nó không bị lỗi tên file? Hiện tại thì mình đang phải khắc phục tạm thời bằng cách dùng 7zip nén toàn bộ website lại rồi mới rsync nhưng cách này hơi bất tiện.