làm 1 trang get ip với local của nó rồi đưa cho nó cái link dụ nhấp vào, đại loại như "mày nhấn vào đây để chửi nhau với tao" hay gì gì đó. còn cao cấp hơn thì viết script hack pc của nó @@! tham khảo mấy cái mã của NSA đc public đó