Xin chào cả nhà,

Mình có viết ứng dụng VB6.0 nhưng bị lỗi này, xin hỏi có bạn nào gặp lỗi này và cách khắc phục xin chỉ giáo giúp.
Run-time error '50003'
Unexpected error.

Trân trọng cảm ơn,