Em mới cài VMware workstation trên máy tính Windows 10. Sử dụng được 1 tuần rất tốt, không gặp vấn đề gì.
Nhưng hôm qua từ khi cài đặt BKAV Pro trên máy tính, em gặp lỗi sau khi chạy VMware workstation

Transport (VMDB) error -44: Message VMware Authorization Service is not running

Sau đó mình dã thử gỡ bỏ BKAV Pro nhưng tình trạng vẫn vậy. Cần sự trợ giúp của cả nhà