Mình có nhu câu là chơi game và thiết kế pts và cũng đang muốn nâng cấp máy tính nhưng hiện tại khá là phân vân giữa 2 em là i3 7350k tốc độ 4.2 và em i5 7400 tốc độ 3.2.
em I3 thì 2 nhân nhưng tốc độ quá khủng khiếp trong khi em i5 tốc độ chỉ là 3.2 nhưng lại có tới 4 nhân