Post: Xây mô hình không quảng cáo mà đơn hàng vù vù tin hay không kệ bạn !
User: vubu2
Infraction: Gửi bài spam
Points: 2

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
thanks ad da chia se cho moi nguoi.