Hi All,
Mình chuẩn bị thi bộ chứng chỉ Microsioft MCSD: SharePoint Applications nên cần tìm bạn cùng thì vs share chi phí mua dump.