Hướng dẫn dùng công cụ Mesh trong Adbole Ilustrator
https://www.youtube.com/watch?v=6rRFFtwTykA