main dual 1366.
Chạy 2cpu e5640
Nguồn tép 1 tép 750w
Ram vẫn 24Gb
Card rời fx3500 Quadro. CẤU HÌNH NÀY DỰNG ADOBE PREREMER ỔN KHÔNG CÁC BÁC. NHỜ CAO NHÂN TƯ VẤN GIÚP EM