Chào cả nhà !
Mình đang tìm chương trình Miễn Phí.
- Mục đích là để ping tự động đến từng nhóm IP định sẵn.
- Khi ping khoảng n lần mà không nhận được trả lời từ IP đích, chương trình sẽ gửi cảnh báo đến người quản lý: qua email hay một dịch vụ sms nào đó.
Có Open Source hay dịch vụ free nào đáp ứng được thế không ?
Hoặc có cách nào kết hợp 2 cái gạch đầu dòng ấy với nhau qua những phần mềm free nào đó ?