Hiển thị kết quả từ 1 đến 1 / 1
 1. #1
  Tham gia
  18-09-2016
  Bài viết
  1
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Trắc nghiệm Cấu trúc điều khiển Visual Basic

  Mình có một số câu trắc nghiệm VB không rõ. Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn mọi người!
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Câu 1: Cho đoạn mã VB sau:

  If (Not(condition)) Then
  kq = True
  Else
  kq = False
  End If

  Đoạn mã nào sau đây cho kết quả tương đương với đoạn mã trên:
  A. kq = True
  B. kq = False
  C. kq = Not (condition)
  D. kq = condition
  E. Tất cả sai

  Mình không hiểu đoạn (Not(condition)) ?
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  Câu 2: Biểu thức logic nào sau đây cò thể bị lỗi trong VB:

  A. (a = 0) Or ((b/a) > 0)
  B. (a>0) And (b>0)
  C. (a <> b) And (a*b > 0)
  D. (a > 0) And (Sqr(a) > 2)
  E. Tất cả sai

  Mình phân vân câu A và E
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Câu 3: Cho đoạn mã sau:

  Do While ( i > n ) 'dòng 1
  Do While ( j > m ) 'dòng 2
  Do While ( k > p ) 'dòng 3
  s = s + k 'dòng 4
  If ( s > 100 ) Then Exit Do 'dòng 5
  k = k - 1 'dòng 6
  Loop 'dòng 7
  j = j - 1 'dòng 8
  Loop 'dòng 9
  i = i - 1 'dòng 10
  Loop 'dòng 11
  Print s 'dòng 12

  Chương trình sẽ chuyển đến dòng nào khi thực hiện dòng lệnh thứ 5 (dòng 5)?
  Mình phân vân dòng 8, dòng 10, dòng 12 ?
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Câu 4: Cho kết quả sau:
  1 1 1 1 1
  2 2 2 2
  3 3 3
  4 4
  5

  Đoạn mã giả nào sau đây xuất ra kết quả trên:

  A. s = " "
  For j = 1 to 5 Step 1
  For k = 5 To j Step -1
  s = s & j & " "
  End For
  Print s
  End For

  B. s = " "
  For j = 1 to 5 Step 1
  For k = j To 5 Step 1
  s = s & j & " "
  End For
  Print s
  End For

  C. s = " "
  For j = 1 to 5 Step 1
  For k = 1 To 5 Step 1
  s = s & j & " "
  End For
  Print s
  End For

  D. s = " "
  For j = 1 to 5 Step 1
  For k = 5 To 1 Step -1
  s = s & j & " "
  End For
  Print s
  End For

  E. s = " "
  For j = 1 to 5 Step 1
  For k = 1 To j Step 1
  s = s & j & " "
  End For
  Print s
  End For
  -------------------------------------------------------------------------------
  Câu 5: Đoạn mã sau dùng tính tổng s = -x + x^3/3! - x^5/5! + .....

  t = ...
  m = ...
  s = ...
  For i = 2 To n
  For j = (2*i - 1) To (2*i - 2) Step -1
  t = t*x
  m = m*j
  Next j
  f = -f
  s = s + f * t/m
  Next i

  Hãy chọn lần lượt các giá trị khởi tạo của t, m, s:
  A. x , 1 , 0
  B. -x , 1 , x
  C. x , 1 , -x
  D. 1 , 1 , -x
  E. Tất cả sai
  ---------------------------------------------------------------------------End
  Quote Quote

 2. Thành viên Like bài viết này:


Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •