Em vừa được nhận vào công ty, hệ thống camera giám sát của công ty cái xem được cái không. Sếp kêu em chỉnh cho mấy cái camera coi được hết. Nên em nhờ mọi người giúp như sau:
1 Chỉ em test camera còn xài được không bằng cách kết nối trực tiếp với laptop mà không qua đầu ghi.
2 Hướng dẫn em cài đặt cấu hình vì công ty có giám sát qua vi tính. (giám sát dây mạng lan thôi)
3 Vì IT trước của công ty bỏ ngang nên em vừa vào không ai chỉ cả mọi người thông cảm và giúp em nhiệt tình.