Mà MGID hiện không tốt trên Mobi. Toàn báo "loading..." thôi.

Các bác có bị thế không ạ?