Bộ tài liệu này có giá 50$ ( https://www.udemy.com/server-2012-exam-70-410-tutorial/ ), Hôm nay Ghost0bk sẽ Share miễn phí tới các bạn.


Video học MCSA 2012,Ebook học MCSA 2012,Lab học MCSA 2012,Hướng dẫn học MCSA 2012,Tài liệu học MCSA 2012.

File name: Video.hoc.MCSA.2012.Exam.70-411.rar


Link OneDrive ( Microsoft )
Code:
https://1drv.ms/f/s!AsHbC8dvdY8za3g8NSg8ADHghts
Link Google
Code:
http://gg.gg/Video-hoc-mcsa-co-ban-nang-cao
Chúc bạn học tốt
nGUỒN www.key4vip.info