Với SCOM 2012 Microsoft đã đại tu, cải tiến sản phẩm của họ để cho nó trở thành: Một công cụ giám sát mạnh mẽ, toàn diện mà không có điểm nào là thất bại và có thể cung cấp giám sát toàn diện cho hệ thống Windows, UNIX / Linux và các thiết bị mạng.Trong bài viết này, bạn sẽ đi tìm hiểu về các yếu tố mới và sự thay đổi trong SCOM 2012. Ngoài ra khám phá một số yêu cầu quan trọng mà bạn cần phải hiểu trước khi bắt tay vào việc cài đặt SCOM 2012. Trong phần sau của loạt bài viết này, chúng tôi sẽ nghiên cứu sâu hơn vào các tính năng mới và khám phá chúng để giúp cho việc áp dụng vào hệ thống của bạn một cách hoàn thiện nhất.
Loại bỏ sự thất bại
“Gót chân Asin” của SCOM là nó luôn phụ thuộc vào một máy chủ quản lý đơn. Nếu máy chủ này không có chức năng RMS, SCOM sẽ không có chức năng gì. Nhiệm vụ quản trị không thể thực hiện, bảng điều khiển sẽ không mở và tất cả mọi thứ đều gặp bế tắc.
Mặc dù nó có thể để cụm máy chủ RMS và thúc đẩy sự quản lý các máy chủ khác để đảm nhận vai trò gốc, SCOM 2007 đã không làm cho nó đơn giản hơn để việc thiết lập tính sẵn sàng cao trong hệ thống giám sát. Nhưng với SCOM 2012 nó đã thay thế sự thiếu hụt này bằng cách loại bỏ vai trò RMS và thiết lập vai trò quản lý máy chủ chung để nó có thể dễ dàng được gán cho nhiều máy chủ, hoạt động như một Pool và tự động phân phối khối lượng công việc giữa chúng. Mỗi máy chủ quản lý sẽ có các hoạt động dịch vụ SDK mà nó sẽ cho phép bất kỳ thành viên nào đảm nhận chức năng này. Và đây là một cơ chế hoàn toàn tự động.
Tuy nhiên, có một thách thức phía máy Client kết hợp với cơ chế sẵn sàng này. Một tác nhân truyền thống đã báo cáo đến một máy chủ quản lý duy nhất, nhưng với một cơ chế sẵn sàng tự động cao, chúng có cần phải là một cách cho đại lý để báo cáo cho nhiều máy chủ quản lý. Như vậy, một Control Panel mới mang tên “Operations Manager Agent Properties” đã được thêm vào hệ thống Client để cho phép quản lý dễ dàng hơn.
Thay đổi việc ghi đè lên hành vi mặc định
Nó đã luôn được coi là một thực hành tốt nhất trong hoạt động quản lý để tiết kiệm thời gian, ghi đè một gói quản lý riêng để tạo điều kiện dễ dàng quản lý các gói quản lý. Tuy nhiên, hành vi mặc định của SCOM luôn được lưu và ghi đè lên gói quản lý mặc định. Như vậy, nhiều với quản trị viên SCOM lưu sẽ ghi đè lên gói quản lý mặc định và đã vô tình tạo ra sự đau đầu trong tương lai cho chính bản thân họ trong quá trình này. SCOM 2012 đã giải quyết vấn đề này bằng cách không sử dụng các gói quản lý mặc định như là việc ghi đè lên vị trí mặc định.
Tăng cường khả năng giám sát mạng
SCOM 2012 bao gồm khả năng quan trọng mới là cho phép giám sát mạng và nó làm cho một giải pháp giám sát toàn diện hơn cho các quản trị mạng. Một số tính năng rất cơ bản đã được hiện diện trong phiên bản cũ, nhưng với SCOM 2012 đã mở rộng các khả năng này và Microsoft xem xét nhiều tính năng giám sát mạng trong “phiên bản 1″ của SCOM 2012. Đây là tin rất tốt, đối với cá nhân tôi thấy điều này là một trong những khu vực trong SCOM luôn luôn gây thất vọng vì thiếu khả linh hoạt.
Bao gồm trong SCOM 2012::
- Phát hiện, theo dõi và báo cáo thiết bị mạng.
- Hỗ trợ Ipv4 và Ipv 6.
- Port/giao diện theo dõi bao gồm các theo dõi khác:
+ Theo dõi Up/Down.
+ Traffic Volume.
+ Tiện ích.
+ Tỷ lệ loại bỏ gói tin
+ Số liệu thống kê Traffic Broadcast.
- Theo dõi sức khoẻ của V.LAN (SCOM sẽ phát hiện tất cả V.LAN trong mạng của bạn).
- Tổng thể về sức khỏe kết nối.
- Hot Standby Router Protocol (HSRP) nhóm sức khoẻ.
- Visualization/dashboards mới.
+ Tóm tắt chung của mạng. Sức khỏe của mạng.
+ Nút Mạng. Sức khỏe của một thiết bị trên mạng.
+ Giao diện mạng. Cung cấp các số liệu thống kê giao diện cấp được liệt kê ở trên.
+ Vùng lân cận. Cho thấy một thiết bị, hàng xóm và máy chủ Window kết nối và được theo dõi bởi SCOM. Trợ giúp trong vấn đề xử lý sự cố mạng.
Trong bài viết sau trong loạt bài này, tôi sẽ đi sâu vào khả năng giám sát mạng trong SCOM 2012. Đây là một khu vực mà tôi cho là bạn nên có mức độ sự quan tâm cao.
Dòng lệnh cmdlets PowerShell mới
Nếu bạn đã sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của Microsoft trong vòng 5 năm qua, thì tôi nghĩ rằng, chắc bạn cũng đã sử dụng qua công cụ PowerShell. SCOM 2012 PowerShell được hỗ trợ lớn trong sản phẩm thông qua việc giới thiệu một số các lệnh mới, mặc dù các lệnh cũ vẫn còn làm việc. Tôi sẽ bao gồm cmdlet PowerShell mới trong một phần tương lai của loạt bài này.
Thay đổi giao diện điều khiển
Cái nhìn tổng thể của giao diện điều khiển chính trong SCOM 2012 là không phải tất cả những gì khác so với các phiên bản trước, mặc dù Microsoft cũng đã thực hiện một số thay đổi, chẳng hạn như Tasks Actions. Bạn sẽ tìm thấy những sửa đổi khác khi bạn khám phá, chúng tôi sẽ làm việc này trong loạt bài viết này, nhưng cấu trúc tổng thể của giao diện điều khiển vẫn nhất quán so với phiên bản trước.
Sự thay đổi quan trọng hơn đến khi bạn nhìn vào giao diện điều khiển web của SCOM 2012 đã được thiết kế lại hoàn toàn. Bây giờ dựa trên Silverlight, SCOM giao diện điều khiển web mới cung cấp truy cập vào các tính năng SCOM hơn phiên bản cũ được sử dụng để cho phép. Tuy nhiên, giao diện điều khiển web vẫn còn rất hạn chế khi so sánh với giao diện điều khiển chính. Ví dụ, giao diện điều khiển chính cung cấp cho bạn khả năng giám sát và quản lý đầy đủ và khu vực công việc bao gồm: Monitoring, Authoring, Administration, Reporting and a My Workspace. Giao diện điều khiển web cung cấp truy cập duy nhất đến Monitoring và My Workspace.

Các yêu cầu của SCOM 2012
Mặc dù SCOM 2012 vẫn còn trong phiên bản beta, nhưng có một số yêu cầu quan trọng bạn nên lưu ý trước khi bắt tay vào cài đặt của bạn.
Ảo hoá
SCOM 2012 có thể chạy hoàn toàn trong một môi trường ảo. Tuy nhiên, Microsoft khuyến cáo sử dụng một máy chủ vật lý cho kho cơ sở dữ liệu và dữ liệu hoạt động của SCOM 2012, trừ khi bạn sử dụng các cơ chế truy cập trực tiếp. Microsoft cũng chỉ ra rằng nền tảng ảo hoá không thể sử dụng bất kỳ chức năng hoạt động trên các máy tính ảo không phải là ngay lập tức cam kết các ổ đĩa cứng ảo. Điều này bao gồm việc sử dụng các bức ảnh chụp trong thời gian và văn bản thay đổi một ổ đĩa cứng ảo tạm thời. ”
Yêu cầu vai trò chính

Dưới đây là khuyến cáo của Microsoft cho mỗi vai trò SCOM.
Có một số yêu cầu khác mà cần phải được đáp ứng tuỳ thuộc vào vai trò mà bạn đang làm việc. Ghi nhớ rằng tôi hiện đang làm việc với một phiên bản beta của SCOM 2012, do đó các yêu cầu này có thể sẽ thay đổi khi ở phiên bản RTM.
Yêu cầu khác
Theo mục đích của bài viết này, tôi đang sử dụng Windows Server 2008 R2 và SQL Server 2008 R2. Ngoại trừ trong những tính năng báo cáo, tất cả các thành phần sẽ được cài đặt trên một máy chủ duy nhất. Vì vậy, mục đích của tôi, SCOM 2012 sẽ được cài đặt cùng một máy chủ SQL Server cho SCOM 2012.
Tôi sẽ cài đặt các tính năng báo cáo sau này. Chúng tôi sẽ bao gồm các yêu cầu báo cáo cụ thể ở phần sau của loạt bài viết này.
Tôi sẽ không bao gồm các yêu cầu đối với SQL Server 2008 R2 trong bài viết này. Tuy nhiên, nếu bạn đang theo dõi việc thực hiện thực hiện một cài đặt ở nhà của SQL Server 2008 R2 bao gồm Full Text Search và sử dụng SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS. Tôi đang sử dụng ví dụ mặc định SQL Server.
SCOM 2012 ngoài ra còn cần:

.NET 3.5 SP1
.NET 4.0

Đối với bài Lab của riêng bạn, nếu bạn chạy trình cài đặt SCOM, bạn sẽ có thể sử dụng điều kiện kiểm tra để xem nếu bất cứ điều gì khác. Bạn có thể cần phải thực hiện các bước bổ sung để chuẩn bị môi trường của bạn, nhưng chương trình cài đặt SCOM sẽ dẫn đường.
Kết luận
Điều này hoàn thành phần 1 của loạt bài viết này. Trong phần tiếp theo của loạt bài viết, chúng ta sẽ cài đặt và bắt đầu sử dụng SCOM 2012.


Link Mega:
Code:
https://mega.co.nz/#F!q4NlnDhA!tLPa94MmvAEH_ou3l8sx2A
Link OneDrive:
Code:
http://1drv.ms/1Ev84MH
Link GoogleDrive:
Code:
http://gg.gg/Video-hoc-System-Center-Configuration-Manager-70-243