English là “tiếng nói quốc tế. Thế nhưng, Anh văn vẫn khó có thể là tiếng nói “toàn cầu” ở VN. Anh ngữ bây giờ vẫn đang là một vấn nạn gian nan trong đời sống nói chung và trong cộng đồng