LỢI ÍCH NHÂN 3 – Hạ tầng ổn định, an toàn dữ liệu, tăng tốc website

Khi nạp thẻ sử dụng có trị giá từ 1.000.000đ trở lên bạn sẽ nhận được thêm 50% sử dụng dịch vụ giảm tải máy chủ CDN Vietnam và 50% sử dụng dịch vụ sao lưu khôi phục dữ liệu EXA Backup.Chi tiết tại đây này: http://truecloud.exa.vn/news/details/42