Mình nghĩ không biết hai bạn đã đi thi thử IELTS chưa đặng xem bản thân đang ở đâu đặng định hướng tự học cũng như chọn trung tâm luôn. Chứ không biết gì rồi chọn sợ là nơi học không ưng ý á. Mình thì thấy có ACET, British Council Emas là những nơi luyện IELTS chất lượng nè, do thấy bạn bè đến những nơi đó học nhiều,