Site: truyenhaymoingay .net

Mình làm site này cũng đã lâu rồi.
Ae cho xin đánh giá. Mình đang đinh làm lại themes.
Đây vẫn là themes cũ. Xin mời các bạn trải nghiệm và cho ý kiến.
Xin Cảm ơn.