Quote Được gửi bởi khanghuyen View Post
2025 có cuộc thi nào không nhỉ
tới lúc đó không biết còn sống không mà thi