Gia sư toán tiểu học trí não 24hBộ phần mềm đã mô phỏng tuốt các dạng toán có trong chương trình SGK môn Toán Tiểu học, phần kiến thức 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số nguyên, phân số và số thập phân. Trong chương trình môn Toán Tiểu học, thời lượng học tập phần tri thức này chiếm hơn 60% thời gian, bởi thế bộ phần mềm này cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị dùng và tham khảo. Sau đây gia sư hà nội sẽ mô tả một số tính năng chính của bộ phần mềm này:-Mô phỏng chuẩn xác quờ quạng các dạng Toán thuộc phần 4 phép tính Cộng, Trừ, Nhân, Chia các số nguyên, thập phân, phân số của chương trình Toán Tiểu học trên máy tính.-học sinh có thể thực hành và làm bài tập theo từng bước chính xác.-thầy có thể dùng để chỉ dẫn giảng dạy ngay trên lớp.-Bám sát theo chương trình môn học và sách giáo khoa Toán Tiểu học lớp 1-5 do NXBGD phát hành.-Đối tượng sử dụng: học trò, cha nội, cha mẹ học sinh.-Có phiên bản phần mềm dành cho học trò ôn luyện (Cùng học TOÁN 1, 2, 3, 4, 5) và phiên bản dành cho nghiêm đường giảng dạy (Cùng dạy TOÁN 1, 2, 3, 4, 5).tri thức Toán được mô phỏng: từ lớp 1 đến lớp 5.-Mỗi lớp học được chia thành các khuôn khổ kiến thức nhỏ dễ dàng học tập và ôn luyện bám sát chương trình sách giáo khoa.-Có thể học tại lớp hoặc ở nhà, học theo cá nhân chủ nghĩa hoặc nhóm học sinh, tự học hoặc dưới sự chỉ dẫn của đay đả.-Giao diện hoàn toàn tiếng Việt, âm thanh quyến rũ. Điểm cho tự động. Có phần thưởng ngộ nghĩnh dành cho học trò đạt điểm cao.Bộ phần mềm Cùng học TOÁN 1-5 đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo chọn lựa đưa vào chương trình môn Tin học dành cho học sinh các lớp từ 1 đến 5. Các nhà trường, kiền và học trò có thể tải miễn phí các phần mềm này.CD Cùng học Toán lớp 1 sẽ bao gồm 2 phần mềm: Cùng học Toán 1 và Cùng học và dạy Toán 1. Các phần mềm này bao gồm các phạm vi kiến thức tương ứng của học sinh lớp 1 bắt đầu từ việc làm quen với các số thiên nhiên và chấm dứt bằng các phép tính cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100.CD Cùng học Toán lớp 2 sẽ bao gồm 2 phần mềm: Cùng học Toán 2 và Cùng học và dạy Toán 2. Các phần mềm này bao gồm các phạm vi kiến thức ứng của học sinh lớp 2 bắt đầu từ phép cộng, trừ có nhớ các số, bảng cửu chương nhân, chia và kết thúc là các phép tính cộng trừ không nhớ trong phạm vi 1000.CD Cùng học Toán lớp 3 sẽ bao gồm 2 phần mềm: Cùng học Toán 3 và Cùng học và dạy Toán 3. Các phần mềm này bao gồm các phạm vi kiến thức ứng của học sinh lớp 3 bắt đầu từ phép cộng, trừ các số có 3, 4 chữ số, phép nhân, chia với số có 1 chữ số có nhẩm và không nhẩm, chấm dứt với việc làm quen với các số có 5 chữ số.CD Cùng học Toán lớp 4 sẽ bao gồm 2 phần mềm: Cùng học Toán 4 và Cùng học và dạy Toán 4. Các phần mềm này bao gồm các khuôn khổ tri thức tương ứng của học sinh lớp 4 bắt đầu từ việc làm quen với các số có nhiều chữ số, phép nhân, chia với số có một hoặc nhiều chữ số và chấm dứt bằng việc làm quen và thực hiện các phép tính với phân số.CD Cùng học Toán lớp 5 sẽ bao gồm 2 phần mềm: Cùng học Toán 5 và Cùng học và dạy Toán 5. Các phần mềm này bao gồm các phạm vi kiến thức ứng của học trò lớp 5 bao gồm vơ việc làm quen và các phép tính từ đơn giản đến phức tạp với số thập phân.Gia sư toán tiểu học trí óc 24h