Mình đang học CNTT năm 3 của ĐH , giờ muốn hướng theo ngàng Quản Trị Mạng.
Thấy các anh lớn tuổi ở nhà bảo quản trị mạng thì học CCNA đầu tiên rồi tiếp đến là CCNP.
Lên mạng search thì thấy cũng có nhiều Trung tâm đang dạy 2 khóa này , như BKCad , PNH , Netpro ....
Ai đã học ở đâu rồi cho em cái hướng nên học ở đâu đi ??? em là sinh viên nên giá cả cũng đẹp 1 tý nhé