Hello mọi người,

Mình vừa tập tành bảo mât data với thuât tóan AES. Thuật toán này dùng symmetric key để encrypt and decrypt data. Nhưng nếu ai đó lấy được key này thì dữ liệu sẽ bị decrypt dễ dàng. Có cách lưu trữ nào để bảo mật symmetric key không? Minh có xem qua khái niệm HSM (Hardware Security Management) nhưng cũng chưa hiểu lắm.

Mong các bạn ai biết xin giúp.

Thanks,