Có 2GB bác xem Youtube gì mà mỏi mắt ko hết. Xem 1 clip ca nhạc độ 30 phút theo bác hết bao nhiêu ?