LH: 0985 86 86 55THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚPBỒI DƯỠNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC
- Căn cứ công văn số 143/CV-ĐHSPHN-ĐT ngày 26/02/2014 Của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc phối hợp, đặt lớp Đào tạo bồi dưỡng Chứng chỉ Quản lý hành chính nhà nước - QLGDĐT tại Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam;

- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của cán bộ, giáo viên trên cả nước.Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Quản lý hành chính nhà nước - QLGDĐT như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG: học sinh, sinh viên các trường Trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trong cả nước và các cá nhân đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNHTT

Tên học phần

Tổng số tiết

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận1

Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và đào tạo

30

20

5

5

Tổng

30

25

5

5

Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chứng chỉ Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và đào tạo.

III. HỌC PHÍ: 1.500.000đ/ học viên (Một triệu năm trăm ngàn đồng). Số lượng tối thiểu 30 học viên trở lên

IV. HỒ SƠ

1. Phiếu đăng ký học (theo mẫu của trường ĐHSP Hà Nội) – gửi kèm theo Thông báo.

2. Bản sao giấy khai sinh có công chứng.

3. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Thời gian học 4 ngày

2. Địa điểm: Giảng đường B4, Trường ĐH Quốc Gia HNPhòng Đào tạo:

MS: Loan

0985 86 86 55 – 0982 78 78 41