EXA Backup mang đến dịch vụ sao lưu khôi phục dữ liệu với tiêu chí 4 KHÔNG giúp người dùng và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ một cách hiệu quả nhất!
- KHÔNG cần chuyên môn về CNTT, vì sử dụng dịch vụ qua giao diện webpage thân thiện.
- KHÔNG phải đầu tư về cơ sở hạ tầng, vì được lựa chọn 1 trong 6 trung tâm lưu trữ dữ liệu ở Việt Nam và nước ngoài.
- KHÔNG lo lắng về chi phí sử dụng dịch vụ, vì dữ liệu được nén đến 60% trước khi được lưu trữ.
- KHÔNG cần cài đặt lại hệ điều hành và ứng dụng khi khôi phục dữ liệu (Restore)


EXA Backup vì quan tâm đến lợi ích và trải nghiệm của khách hàng, vì vậy đã mang đến cơ hội cảm nhận dịch vụ với TÀI KHOẢN DÙNG THỬ 500.000Đ, dung lượng tối đa 100GB tại http://backup.exa.vn(Nguồn: www.backup.exa.vn)