Vượt rồi chứ sắp gì nữa bác, Thấy ai cũng có 1-2 cái smarphone, còn máy tính thì ít