Dưới đây mình xin chia sẻ tài nguyên miễn phí cho blogger để giúp các bạn có 1 trang web đẹp và thu hút khách hàng.

Xem thêm: dịch vụ thiết kế website miễn phí bằng blogger, hướng dẫn cài đặt template blogger.
1. Besmart
2. Blogging
3. Buzz
4. Clean blog
5. Cool blue
6. Corp plus
7. Chrome
8. Design
9. Deskspace
10. Ellen White
11. Fashion Brand
12. Green solutions
13. Idealab
14. Natures charm
15. Neutral bay
16. News print
17. Next erion
18. Old blog
19. Paint blog
20. Press
21. Purple light
22. Simple type
23. Social net
24. Speaker blog
25. Spotlight blog
26. Tidy blog
27. Vector lover
28. Yellowbubbles
29. Your blazing app
30. Red blog
Xem thêm và download: goluca,net/info/thiet-ke-website-mien-phi/30-template-blogger-mien-phi-don-gian-va-dep-cho-website,html