Mình xin chia sẻ tài nguyên này hỗ trợ cho các bạn muốn sử dụng dịch vụ thiết kế website miễn phí công ty GoLuca

- Best WordPress Theme 2015 – X thực sự là theme wordpress chất lượng tuyệt vời.

- Stacks – X bao gồm nhiều mẫu thiết kế độc đáo bên trong của một chủ đề mạnh mẽ!

- Phần mở rộng – Dễ dàng xây dựng dựa trên nền tảng vững chắc và có thêm phần mở rộng gồm các plugins, các tính năng tuyệt vời đã tích hợp chặt chẽ vào theme.

- Customizer – Với thiết lập này, bạn có thể xem trước tất cả những thay đổi bạn thực hiện cho trang web của bạn trực tiếp mà không cần phải chuyển đổi các cửa sổ hoặc làm mới trình duyệt hơn và hơn nữa.
Download và Demo: goluca,net/info/thiet-ke-web...ss-x-v3-2-1-best-premium-wordpress-theme,html