Mọi người cho e hỏi là e có cái flash
nhưng mà sửa thông điệp thành tiếng việt thì nó chỉ hiện trong notepad,lên trang web thì bị lỗi phông chữ chữ,mọi người có ai rành vụ này hướng dẫn cho e với ạ,e thử nhiều cách nhưng vẫn không được,em cảm ơn