Post: Thu Mua
User: stadebk
Infraction: Vi phạm quy định của DDTH
Points: 1

Administrative Note:
Message to User:
Box Laptop không phải là nơi thu mua laptop. Thu mua vui lòng qua Box Rao vặt

Original Post: