Post: Sàn gỗ pharaon - sàn gỗ cao cấp
User: shoptuve2
Infraction: Vi phạm quy định của DDTH
Points: 1

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
phụ bác lên tọp