Chào mọi người.
Mình đang học Flex. Mình xây dựng 1 ứng dụng sử TabBar. Trên Tab1 mình để các ô nhập dữ liệu và nút Add. Tab2 mình tạo một listbox để hiển thị dữ liệu nhập từ tab1.

Khi chạy chương trình, nếu mình nhập dữ liệu và click Add thì sẽ bị báo lỗi "Cannot access a property or method of a null object reference". Nhưng nếu khi chạy chương trình, mình mở tab2 trước, sau đó mới quay lại tab1 để nhập dữ liệu thì sẽ không có lỗi gì cả.

Mọi người giúp mình với.