Để lấy lại dữ liệu cho iPhone hoặc máy tính của bạn, Joyoshare iPhone Data Recovery là một lựa chọn tốt. Nó có thể phục hồi cả dữ liệu phổ biến và được mã hóa với tỷ lệ thành công cao.