Hiện tại mình thấy Dell đang làm với dịch vụ tốt nhất Việt Nam về khoản bảo hành, nhân viên tận tình, chu đáo. Nhân viên tổng đài cũng không quên gọi lại kiểm tra
Tuy nhiên vụ chuyển vùng bảo hành thì gần đây chậm quá, cho dù thông tin đầy đủ. Lâu thật là lâu luôn ấy.