cảm ơn anh, bài viết hay mà giờ em mới tiếp cận được.