Ghê quá, biết bao giờ mới giàu đươc như fb đây nhỉ