Mình thì hay đọc báo trực tiếp trên wap của mấy thằng trang báo lớn thôi