mình cần kết nối 1 flash game tới database cụ thể là lấy dữ liệu từ table user lên flash game và ngược lại.
Bạn nào có kinh nghiệm về viêc này pm yahoo: the_page_can_not_found
Giá cả phụ thuộc vào độ phức tap và kinh nghiệm của ban.