Khi bạn có một hình ảnh có dung lượng giảm thì đồng nghĩa với việc chất lượng ảnh không được cao, tôi chuyển đổi jpg sang png và thành quả không tưởng. Chất lượng và dung lượng không thay đổi.