W3 Total Cache và WP Super Cache gặp lỗi bảo mật nghiêm trọng, có thể bị lợi dụng thực thi các câu lệnh trên server. Đã có phiên bản mới vài ngày nay, nếu ai chưa cập nhật, cần cập nhật ngay vì cách khai thác đã được public.

Chi tiết tham khảo: http://vietnap.co/ZMYAX5