Các bạn cho mình hỏi với.
Mình mới tiếp nhận quản trị một trang website có admin. Giờ mình muốn truy cập ngược lại vào database và code để sửa. không biết có vào được k các bạn?
Nếu được thì chỉ chi tiết giúp mình với.
Thank các bạn !