Mình đang cần thuê người viết hack một game bằng cách chỉnh sửa packet hoặc edit memory sao cho kết quả hiển thị của client thay đổi theo yêu cầu của mình. Game này là game online lập trình bằng java.
Chỉ cần sửa kết quả hiển thị trên client thôi.
Ai làm được pm sđt: 098.257.0692 để biết thêm chi tiết.