Cho mình hỏi tại sao mình viết code sử dụng thư viện form của thư viện CsGL.BaseCode nó chạy ko ra kết quả chỉ toàn màn hình đen thui. Cũng code như đó nhưng chạy trong console thì ko sao. Bạn nào có kinh nghiệm về form của CsGl.BaseCode giúp mình với. Thanks nhiều.