Ai cho em xin tất cả các mã C.s 1.1 dành cho máy con chứ không phải máy chủ , ai giúp em với