Kính gửi các anh/chị,

Trước những biến động không ngừng của nền kinh tế, cùng những thách thức ngày một gia tăng về tội phạm an ninh thông tin.

“Oracle Security 1 Day” sự kiện đặc biệt của năm, trình bày toàn diện về các kỹ thuật khai thác lỗ hổng chiếm quyền điều khiển hệ thống Oracle (demo), cũng như giới thiệu một cách hệ thống (mindmap) đầy đủ nhất về bộ giải pháp bảo mật của Oracle. Cơ hội duy nhất để thấu hiệu và làm chủ trọn bộ giải pháp bảo mật Oracle chỉ trong 1 ngày.

Trung tâm đào tạo VietPace (VPE) !

Mời anh/chị xem thông tin trên:

- Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=QSGUvkFdRMg
- Facebook: http://www.facebook.com/events/369950933083692/
- Xem và tải thư mới đầy đủ tại: http://www.vietpace.com/oracle_secur...ay_102012.html