Chào các bạn.
mình đang làm bài tập về bài toán bao lồi bằng thuật toán quick-hull cải tiến.
Bạn nào biết về nó k, Chia sẻ với mình với
Mình cần gấp quá.
Thanks !