Tôi phỏng đoán này lỗi driver, bác gỡ ra rồi update lại cái mới xem có ô kê không nhen!