Làm cái quái gì dài thế? Các ông tìm đọc báo "tin học và nhà trường" số tháng 12 (hay 11 gì đó), trong đó có giới thiệu một chương trình chuyển đổi font truetype của windows sang font .chr của...